Podsumowaliśmy Podprogram 2021 POPŻ

Caritas Archidiecezji Krakowskiej 31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w […]

Zmienia się tryb pracy Punktu Socjalnego

Od listopada zmienia się częściowo tryb pracy Punktu Socjalnego Caritas w Brzegach. Czwartki będą dniem wewnętrznym, kiedy nie będzie wydawana żywność. Osoby korzystające z pomocy są o tym informowane w Brzegach od 5 tygodni. W czwartki żywność pozyskana ze sklepów w ramach programu „Spiżarnia Caritas” nie będzie wydawana przychodzącym osobom. Pracownicy Punktu Socjalnego przygotują z […]

Zapraszamy na sierpniowe warsztaty POPŻ

W sierpniu odbędą się kolejne warsztaty dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zdrowo i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe. 2.08.2022 r. GOPS Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów: – warsztat ekonomiczny, – warsztat kulinarny, – warsztat zdrowego żywienia. 4.08.2022r.: OPS Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 […]

Zapraszamy na warsztaty POPŻ w lipcu

W lipcu odbędą się kolejne warsztaty dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 21.07.2022r: GOPS Gręboszów, 33-260 Gręboszów 137, godz. 11.00 – warsztat ekonomiczny, – warsztat kulinarny, – warsztat zdrowego żywienia. 25.07.2022 r.: Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Tenczyn 312, 32-433 Tenczyn, godz. 16.30: – warsztat ekonomiczny, – warsztat kulinarny, – warsztat niemarnowania żywności. 27.07.2022 r.: […]