Powrót do wszystkich

Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem wróciła na ul. Krupniczą

Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem wróciła na ul. Krupniczą
  Ogólne

Przed budynkiem Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana stanęła zabytkowa, stworzona w 1867 r. figura Matki Bożej z Dzieciątkiem autorstwa rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego – ojca Stanisława Wyspiańskiego. Uprzednio znajdowała się ona m.in. w ogrodzie na terenie ośrodka krakowskiej Caritas przy ul. Źródlanej.

Na przestrzeni lat figura wielokrotnie była przestawiana w obrębie ul. Krupniczej, następnie ul. Józefa Szujskiego, a w 2015 r. została tymczasowo ulokowana przy ul. Źródlanej w Krakowie.

Dzięki współpracy Caritas Archidiecezji Krakowskiej z Centrum Młodzieży oraz wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i radnych Dzielnicy I, odnowiona figura Matki Bożej z Dzieciątkiem stanęła w pobliżu pierwotnej lokalizacji (ul. Krupniczej 19), czyli ul. Krupniczej 38.

Rzeźba przeszła pełną konserwację techniczno-estetyczną, wraz z odtworzeniem cokołu i prawidłowym zamontowaniem jego zachowanego fragmentu z gzymsem; usunięto także daszek (pierwotnie figura go nie miała) oraz przemalowania, przywracając kamienny charakter figury z okresu jej powstania. Na podstawie fotografii wykonanej przez Ignacego Kriegera zrekonstruowano historyczną  marmurową tablicę i umieszczono ją na cokole; dodatkowo w drugiej wnęce umieszczono nową kamienną tablicę a na niej wkomponowano inskrypcję zawierającą imię i nazwisko autora, nazwisko fundatorów, datę wykonania oryginału oraz informację o dacie lokacji rzeźby na ul. Krupniczej 38 i jej konserwacji. Przygotowano również teren wokół rzeźby – ułożono kostkę, zamontowano oświetlenie, ławki i stojaki na rowery.

Jak zauważył ks. Tomasz Stec, dyrektor krakowskiej Caritas, uroczyste odsłonięcie figury Matki Bożej z Dzieciątkiem w nowej lokalizacji przypadło w liturgiczne wspomnienie oddanego Maryi św. Jana Bosko, patrona dzieci i młodzieży. Kapłan podziękował zebranym za zaangażowanie i wysiłek włożone w proces przeniesienia rzeźby na „swoje” miejsce. Formalnie rzeźba jest własnością Caritas i została użyczona Centrum Młodzieży.

– Gdy niektórzy dowiedzieli się, że przed budynkiem świeckim ma stanąć ta figura, słyszałem różne komentarze, czy tak powinno być. Po zobaczeniu efektu końcowego, nikt nie powinien mieć wątpliwości. Dla osoby wierzącej jest to figura sakralna, natomiast dla tej, która szuka innych wartości, jest to po prostu wspaniałe dzieło sztuki. Ładnie wyeksponowane, podświetlone – wyjaśnia Bartłomiej Kocurek, dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

Warto dodać, że historia rzeźby zawiera również miłosny akcent, bowiem Franciszkowi Wyspiańskiemu pozowała jego żona, Maria z Rogowskich, co odzwierciedlają rysy twarzy Maryi. Fundatorami figury byli Antonina i Antoni Wojczyńscy. Miała ona być wotum dziękczynnym za posiadany przez małżeństwo majątek i szczęśliwe wybudowanie 10 kamienic oraz  miała chronić przed klęskami żywiołowymi.

 

Centrum Prasowe Archidiecezji Krakowskiej