Powrót do wszystkich

Sieć Godeharda w Krakowie

Sieć Godeharda w Krakowie
  Ogólne

W dniach 21-22 września  gościliśmy w Krakowie uczestników  międzynarodowego projektu pn. „Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację” w ramach programu Erasmus+, realizowanego od maja 2022r.

W czwartek przed południem złożyliśmy wizytę w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Pasteura 1 w Krakowie. Zaproszonych Gości powitał Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec. Potem działy się rzeczy niezwykłe za sprawą pani kierownik Doroty Gaudyn – Otowskiej oraz uczestników ŚDS, ich wspaniałej pantomimy oraz projekcji filmowych z udziałem osób niepełnosprawnych. Historia wieloletniej przyjaźni i wspólnej pasji instruktora terapii zajęciowej pana Macieja Książko i uczestnika ŚDS pana Piotra Kękusia również zrobiła ogromne wrażenie na Gościach. Zakres pomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej osobom niepełnosprawnym intelektualnie przedstawiła Agnieszka Homan, pracownik działu promocji. W trakcie obiadu w biurze Caritas Goście poznali też kulisy innego medialnego przedsięwzięcia, w którym bierze udział koordynatorka Centrum Wolontariatu Siostra Teresa Pawlak ze zgromadzenia Sióstr Albertynek.

Nasyceni kreatywnymi sposobami otwierania się na drugiego człowieka uczestnicy projektu zderzyli się z innymi emocjami, związanymi z cierpieniem narodu ukraińskiego w wyniku rosyjskiej agresji na ich kraj. W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie panie Ukrainki opowiadały o swoich trudnych doświadczeniach, ucieczce z rodzinnego domu i próbie budowania na nowo życia w Polsce. Wszyscy uczestnicy spotkania byli ogromnie poruszeni historiami pań, które odważyły się przyjść i podzielić swoim bólem. Szczególnie wzruszająca była historia matki dwóch niepełnosprawnych synów, obecnych podczas spotkania, które prowadziły koordynator pracy Centrum Monika Buzała oraz współpracowniczka Yuliya Danishevska.

Pełen emocji dzień zakończyła Msza św. przed imponującym ołtarzem Wita Stwosza w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, odprawiona w językach uczestników projektu: niemieckim, czeskim i polskim.  Wspólnie modliliśmy się, by spotkania przedstawicieli Caritas z Hildesheim, Linz, Pragi i Krakowa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przyniosła owoce w służbie osobom potrzebujących.

W kolejnym dniu Goście złożyli wizytę w Brzegach niedaleko Wieliczki, najpierw w Punkcie Socjalnym, gdzie zapoznali się z zakresem pomocy i zwiedzali magazyn z żywnością. Pomoc świadczoną osobom najuboższym przedstawił kierownik placówki Krzysztof Kania.

W znajdującym się obok Ośrodku dla Osób Starszych spędziliśmy resztę pracowitego dnia. Wykład dotyczący sytuacji osób najuboższych w Polsce przedstawiła pani prof. Beata Ziębińska z Katedry Polityk Publicznych  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tematykę problemów socjalnych osób starszych w Polsce wprowadziła Gości pani dr Katarzyna Białożyt – Wielonek z Katedry Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem i wymianą doświadczeń uczestników projektu i prelegentek. Na zakończenie po Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych oprowadziła Gości pani kierownik Joanna Sudek.

Serdecznie dziękujemy pracownikom, wolontariuszom i podopiecznym goszczących nas placówek Caritas Archidiecezji Krakowskiej, paniom Prelegentkom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wydarzenia.

Jesteśmy wdzięczni tłumaczom pani Katarzynie Herkoperec – Kasperczyk oraz panu Tomášowi Huštanowi oraz wszystkim uczestnikom projektu za możliwość wymiany doświadczeń.

Partnerami w projekcie oprócz Caritas z Krakowa są organizacje Caritas z Hildesheim, Pragi i Linz. Projekt zakłada wyjazdy studyjne do poszczególnych miast oraz pracę nad rozwiązaniami w zakresie rozwoju edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. Spotkanie w Krakowie było już przedostatnim punktem projektu. Spotkanie podsumowujące planowane jest na luty 2024r. w Hildesheim.