Powrót do wszystkich

Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego!
  Ogólne

Boże Narodzenie jest czasem wyjątkowym.
Wraz z Jezusem, w betlejemskim ubóstwie,
rodzą się wiara, nadzieja i miłość.

W Caritas Archidiecezji Krakowskiej troska
o bliźniego to codzienność. Pragniemy, aby każdy
czuł się potrzebny, kochany i otoczony opieką.
To zadanie realizujemy także dzięki Wam,
drodzy Przyjaciele, dzięki Waszej życzliwości.

Życzę, aby oczekiwanie na nadejście Zbawiciela
napełniało nas wiarą, która może góry przenosić,
nadzieją na lepszą przyszłość oraz miłością,
która pozwala dostrzec drugiego człowieka.

Ks. Tomasz Stec
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Wraz z pracownikami