Powrót do wszystkich

Dziękujemy za „Skrzydła”

Dziękujemy za „Skrzydła”
  Ogólne

W ubiegłym roku szkolnym z programu „Skrzydła” w naszej diecezji korzystało 56 dzieci. Zaangażowanych było 27 prywatnych sponsorów, którzy regularnie wpłacali środki na pomoc dzieciom. Caritas Polska przekazała środki na 25 stypendiów dla dzieci polskich i ukraińskich oraz na stypendia w ramach programu „Dwa Talenty” dla 5 dzieci wybitnie zdolnych.

Za tymi cyframi kryje się dużo ludzkiego nieszczęścia, ale też ofiarowanej pomocy, dziecięce sukcesy i uśmiechy. Dzieci zostały zaopatrzone w potrzebną odzież, nie brakowało im przyborów szkolnych, miały zakupione obiady i bilety autobusowe. Mogły uczestniczyć w wycieczkach organizowanych przez szkoły. Dzieci z niepełnosprawnościami mogły kupować np. baterie do aparatów słuchowych.

Dzięki tej pomocy uczniowie lepiej radzili sobie w szkole, nie odróżniali się strojem i byli bardziej akceptowani przez rówieśników. Mogli poznawać wraz z nimi Polskę i rozwijać swoje zainteresowania. Rozwijając swoje umiejętności i talenty lepiej przygotowali się do przyszłych zadań. Uczniowie z „Dwóch Talentów” mogli opłacić zajęcia i obozy sportowe i artystyczne, wyjazdy, potrzebny im sprzęt i akcesoria.

Skrzydła ciągle potrzebne

Choć polepszyła się sytuacja rodzin wielodzietnych, wzrasta liczba rodzin niepełnych. W przypadku rodzin z niepełnosprawnymi członkami ubóstwo jest niemal normalną ich sytuacją. Po pomoc zgłaszają się też rodziny, w których rodzice mają pracę, jednak z bardzo niskich pensji nie są w stanie utrzymać rodzin. Pandemia mocno dotknęła region Małopolski, gdzie wiele osób żyje z turystyki, a z powodu braku turystów stracili źródło dochodów i dopiero wracają do równowagi lub musieli się przekwalifikować.

Wojna na terenie Ukrainy spowodowała wielką falę uchodźców – głównie matek z dziećmi, z których wiele zostało pozbawionych wszystkiego. Dzieci musiały nie tylko zaadaptować się do sytuacji w obcym kraju, ale nieraz uczyły się równocześnie w dwóch szkołach: zdalnie kontynuowały naukę w szkołach ukraińskich, a stacjonarnie w szkołach polskich. Wyjątkowo trudna jest sytuacja ukraińskich rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością.

W ramach programu Caritas współpracowała głównie z ze szkołami z Katolickiego Centrum Edukacyjnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Część dzieci do programu skierowały też Parafialne Zespoły Caritas oraz placówki Caritas: Świetlice Środowiskowe – Placówki Wsparcia Dziennego i Stacje Opieki. Dzieci ukraińskie skierowało do programu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzone przez krakowską Caritas.

Cuda się zdarzają

Jedna z naszych podopiecznych, niesłysząca Viktoria z Ukrainy, znalazła się sama w Polsce, w szkole z internatem. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu wychowawców i nauczycieli oraz swojej ogromnej pracy nie tylko odnalazła się w nowym otoczeniu, nauczyła polskiego języka migowego, ale ukończyła rok szkolny z najlepszą oceną z całej klasy, zdobyła zawód florystki i na zakończeniu roku szkolnego z uśmiechem stała w poczcie sztandarowym. Wychowawczyni pomogła jej i jej mamie odnaleźć polską gałąź swojej rodziny i nawiązać zerwany przed wielu laty kontakt.

Inna z dziewcząt, dzięki swojemu talentowi zwróciła uwagę p. Dyrektor szkoły, do której chodziła. To pozwoliło nawiązać kontakt z Caritas, co w rezultacie zaowocowało konieczną dla rodziny pomocą w znalezieniu mieszkania.

Jedna ze sponsorek regularnie przygotowuje paczki świąteczne dla swoich podopiecznych. Wcześniej prosi nas o kontakt z rodziną, żeby wiedzieć, z czego dzieci się ucieszą. To zaangażowanie dało wielkie psychiczne wsparcie rodzinie przeżywającej bardzo trudny okres w swoim życiu.

Prywatni sponsorzy „Skrzydeł” wpłacają różne kwoty. Najważniejsza jest deklaracja regularnych wpłat przez cały semestr lub rok szkolny. Wtedy wiemy, że dziecko może liczyć na długofalową pomoc. A właśnie taka pomoc jest najcenniejsza, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Czasem nawet nie pomoc materialna jest najważniejsza, ale poczucie, że ktoś chce nas wpierać w naszej trudnej sytuacji, że nie jesteśmy sami – przyznają rodzice. Nagrodą jest większa motywacja dzieci do pracy, ich radość, lepsze oceny, dostanie się do wymarzonej szkoły lub na studia.

Kolejne dzieci ukończyły szkoły, zdały maturę, zdobywają zawód i pomału wkraczają w dorosłość. „Skrzydła” pomagają im to osiągnąć.

 

Więcej o programie „Skrzydła” dowiesz się TUTAJ