Powrót do wszystkich

Zbieramy przybory szkolne do Tornistrów pełnych uśmiechów!

Zbieramy przybory szkolne do Tornistrów pełnych uśmiechów!
  Akcje   Pomoc Ukrainie

Tak jak w ubiegłym roku, chcemy przygotować tornistry z wyposażeniem dla dzieci z najuboższych rodzin i dzieci z terenów objętych wojną. Chcielibyśmy wysłać do Ukrainy 200 tornistrów, a 200 przekazać dzieciom z terenu archidiecezji krakowskiej.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w napełnieniu tornistrów. Zbieramy przybory szkolne i środki na ich zakup. Przybory szkolne można przekazywać do biura Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków.

W ubiegłym roku nasza Caritas przekazała dzieciom z rodzin potrzebujących pomocy 500 wyprawek szkolnych. Mamy nadzieję, że i w tym roku dzięki wsparciu darczyńców uda się pomóc w edukacji u progu nowego roku szkolnego dzieciom, które z powodu różnych wydarzeń losowych są pozbawione przyborów szkolnych.

Już teraz gorąco dziękujemy za każdą wpłatę i przekazane dary!