Powrót do wszystkich

Zmień sposób myślenia, nie marnuj jedzenia!

Zmień sposób myślenia, nie marnuj jedzenia!
  Ogólne

 

29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia. Dla Caritas, która od początku wspiera potrzebujących, ratując jednocześnie żywność przed zmarnowaniem, to okazja, by przypomnieć o programie „Spiżarnia Caritas”, realizowanym przez Punkt Socjalny Caritas w Brzegach wraz z partnerami.

Program Spiżarnia Caritas ma na celu ograniczenie skrajnego ubóstwa oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję wśród potrzebujących produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności, przekazanych przez sklepy.

Wolontariusze i pracownicy Caritas odbierają ze wskazanych sklepów żywność. Jest to pełnowartościowa żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, wycofywana ze sprzedaży:

  • mięso,
  • ryby,
  • nabiał,
  • produkty garmażeryjne,
  • pieczywo,
  • owoce,
  • warzywa.

Żywność przewożona jest bezpośrednio do jadłodajni i placówek prowadzonych przez Caritas, gdzie jest segregowana i wykorzystywana na paczki żywnościowe i posiłki. Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategicznych Caritas, jakim m.in. jest:
– przeciwdziałanie nierównościom społecznym
– dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków oraz żywności.

W ramach programu Spiżarnia Caritas tylko w 2022 r. pracownicy i wolontariusze krakowskiej Caritas odebrali ze sklepów 932 t żywności krótkoterminowej, z której skorzystało ok. 19421 osób potrzebujących. Produkty spożywcze z krótkim terminem przydatności dystrybuowane były na kilka sposobów. Żywność wydawana była w postaci paczek żywnościowych w Punkcie Socjalnym lub w Parafiach poprzez parafialne Zespoły Caritas. Innym kanałem dystrybucji było przekazywanie do placówek Caritas i jadłodajni, gdzie na bieżąco wykorzystywana była do przygotowania posiłków dla podopiecznych. W tym zakresie Caritas Archidiecezji Krakowskiej współpracuje z 35 podmiotami: 10 PZC, 14 placówek Caritas, pozostałe 11 to  inne placówki i fundacje.

W ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Punkt Socjalny współpracuje z 30 sprzedawcami żywności (głównie duże sieci sklepów), z którymi ma podpisane umowy darowizny. Daje to ponad 100 sklepów. Program wymaga zaplanowania działań, stałego zaangażowania – często w godzinach wieczornych, odpowiednich samochodów, chłodni do przechowywania i prowadzenia specjalnych miejsc wydawania żywności. Jednak korzyści dla ludzi potrzebujących, a także dla środowiska naturalnego są warte tej pracy.