Powrót do wszystkich

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Campus Misericordiae

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” powstał jako dar Gminy Wieliczka – pamiątka Światowych Dni Młodzieży. Został poświęcony przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. Powstał z myślą o osobach starszych, samotnych i niepełnosprawnych. To forma pomocy, której zadaniem jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych w gminie Wieliczka. Wyposażenie domu ufundowała Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Brzegach służyć ma aktywizacji seniorów i umożliwiać im funkcjonowanie społeczne. Z zajęć prowadzonych w Ośrodku może korzystać 45 osób. Ze wsparciem terapeutów prowadzone są warsztaty o różnej tematyce: kuchennej, plastycznej, rękodzieła artystycznego, komputerowe. Ćwiczenia ruchowe na sprzęcie rehabilitacyjnym, zajęcia rekreacyjno – sportowe, wycieczki, pielgrzymki, kino, teatr to długa lista zajęć aktywizujących, realizowanych w ramach pracy Ośrodka. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu, poprawa kondycji psychofizycznej jest tak samo ważne jak przebywanie razem, kawa, herbata, które dodatkowo służą wzajemnemu poznaniu się seniorów.

Ośrodek otwarty jest w tygodniu w godz. 8.00 – 16.00.  Nabór seniorów prowadzony jest za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wieliczka.