Powrót do wszystkich

Placówka Wsparcia Dziennego „Mały Książę”

Naszą misją jest wszechstronna pomoc każdemu wychowankowi, zapewnienie wsparcia w nauce, otoczenie serdeczną i życzliwą opieką oraz udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy tego potrzebuje. Bardzo ważne jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej, ciepłej przystani, w której otrzymają gorący posiłek, skorzystają z pomocy w nauce, kreatywnie spędzą czas, uczestnicząc w różnych zajęciach tematycznych, mogą porozmawiać z pedagogiem i psychologiem.

Wspólnie świętują również uroczystości okolicznościowe. Uczestnicy mogą nauczyć się nawiązywania i podtrzymywania więzi z rówieśnikami, skorzystać z warsztatów pomagających w radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Dzięki pomocy mogą pracować nad zbudowaniem pozytywnej samooceny. Pracownicy prowadzą też warsztaty profilaktyczno-wychowawcze: zapobiegające ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniom, współpracują z rodzicami i opiekunami dzieci, których wspierają w procesie wychowawczym. W pracy z wychowankami pomagają też wolontariusze.

Placówka Wsparcia Dziennego „Mały Książę” ma pod opieką 30 dzieci i młodzieży.
Ośrodek finansowany jest przez Gminę Miejską Kraków i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

https://ngo.krakow.pl

https://www.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/