Powrót do wszystkich

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej

Celem szkoły jest wspieranie uczniów we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, odkrywaniu swoich talentów i pokonywaniu trudności. Współdziałając z rodzicami w dziele wychowania nauczyciele pomagają uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy i duchowy.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, prowadzi również świetlicę. Zespół szkoły stara się o wysoki poziom nauczania. Od początku dzieci uczą się dwóch języków obcych. Po lekcjach szkoła oferuje uczniom szeroki wybór zajęć dodatkowych. Wycieczki klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w akcjach charytatywnych, kiermasze, festyny, konkursy – to kolejne propozycje dla całej wspólnoty szkolnej.