Powrót do wszystkich

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – Klub Samopomocy

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – Klub Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób starszych, otwartą pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Ośrodek istnieje od grudnia 2006 r. Został powołany dzięki porozumieniu MOPS w Krakowie i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Skupia osoby starsze, chcące w sposób aktywny i interesujący spędzać swój wolny czas.

Ośrodek finansowany jest przez Gminę Miejską Kraków i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/