Powrót do wszystkich

Rozbudowa magazynu w Brzegach

Rozbudowa magazynu w Brzegach

Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła realizację przedsięwzięcia rozbudowa magazynu o strefę załadunkową oraz modernizacja obecnego magazynu w tym wykonanie chłodni w ramach inwestycji koordynowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowanych ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), części inwestycji A l.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w zakresie: wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

 

Miejsce realizacji:

Punkt Socjalny im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Brzegi 255, 32-002 Węgrzce Wielkie

 

Do Punktu Socjalnego po pomoc zgłaszają się osoby znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych: ubogie, samotne, rodziny pozbawione środków do życia, bezdomni z terenu całej Archidiecezji. Punkt udziela pomocy w formie przekazywania żywności, środków czystości, odzieży używanej i nowej. Weryfikowanie osób pod względem konieczności udzielenia pomocy odbywa się głównie na podstawie zaświadczeń wydanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (obowiązkowe przy Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa) oraz próśb o pomoc potwierdzonych przez parafie.

 

Punkt Socjalny przekazuje potrzebującym żywność z:

– programów pomocy żywnościowej finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (wcześniej PEAD i FEAD, a w najprawdopodobniej od marca ruszy nowy program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027).

– programu „Spiżarnia Caritas”, który ma na celu ograniczenie skrajnego ubóstwa oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję wśród potrzebujących produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności, przekazanych przez sklepy.

– a także żywność, odzież i środki czystości pozyskane dzięki zbiórkom i darowiznom.

W 2023 r. z pomocy programów realizowanych przez Punkt Socjalny skorzystało 49432 osób. Wydano ponad 1400 ton żywności.

Przedsięwzięcie głównie dotyczy rozbudowy magazynu o strefę załadunkową oraz modernizacji obecnego magazynu, wraz z instalacjami: elektryczną, wentylacji mechanicznej z regulacją temperatury i wilgotności, wykonania chłodni w rozbudowanej części o powierzchni ok 45m2 oraz instalacji fotowoltaiki.

W celu usprawnienia przechowywania i redystrybucji żywności planujemy też zakup samochodu elektrycznego z chłodnią i elektrycznego wózka widłowego oraz mroźni i regałów chłodniczych.

Projekt dzielimy na 3 etapy:

  1. rozbudowa magazynu: 18 m-cy
  2. zakup samochodu elektrycznego z chłodnią i elektrycznego wózka widłowego: I kwartał 2024 r.
  3. zakup mroźni i regałów chłodniczych: 1 kwartał 2024 r.

 

Całkowita wartość brutto przedsięwzięcia  wynosi 2 974  867,39  zł .

Agencja przyznała wsparcie w kwocie 2418591,37 zł.