Powrót do wszystkich

Akcja „Jałmużna Wielkopostna” uczy solidarności

Akcja „Jałmużna Wielkopostna” uczy solidarności
  Akcje

 Pomoc seniorom i zachęta do rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Jałmużna Wielkopostna.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania się osobami potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw często nie zauważamy.

Jałmużna Wielkopostna jest akcją prowadzoną w duchu solidarności międzypokoleniowej, która uwrażliwia młode pokolenie na potrzeby seniorów oraz ich wsparcie dzięki datkom zbieranym do skarbonek i przekazywanym wpłatom.

Specjalnie przygotowane tekturowe skarbonki zostały rozprowadzone w szkołach i parafiach. Trwająca przez cały okres Wielkiego Postu akcja to niezwykły czas budowania wrażliwości u najmłodszych. W tym roku przekazaliśmy do parafii Archidiecezji Krakowskiej ponad 9 tysięcy skarbonek. Dzieci, a często całe rodziny będą miały okazję do składania w nich pieniędzy zaoszczędzonych dzięki wielkopostnym wyrzeczeniom. Jest to wyraz osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka.

Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne lub przekazane na konkretny cel, wybrany przez katechetę wraz z dziećmi. Zachęcamy, by był to cel konkretny i zrozumiały dla dzieci, żeby mogły zobaczyć owoce swoich wyrzeczeń.

Wielki Post to czas refleksji i dzielenia się z innymi. Proponujemy trzy ćwiczenia duchowe – post, modlitwę i jałmużnę. Zachęcamy, żeby podzielić się w tym szczególnym okresie z potrzebującymi nie tym co nam zbywa, ale tym co ma dla nas wartość. To co zaoszczędzisz dzięki praktyce postu, może dla kogoś uczynić wielkie dobro.

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana już od 18 lat przez Caritas we współpracy z Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  W Kościele prawosławnym jest znana jako Ofiara Wielkopostna, a w Kościołach ewangelickich jako Skarbonka Diakonijna.