Powrót do wszystkich

„Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację”

„Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację”
  Ogólne

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zakończyła realizowany  od maja 2022 roku projekt pn. „Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację” w ramach programu Erasmus+. Partnerami w projekcie były organizacje Caritas z Krakowa, Hildesheim, Pragi i Linz. Projekt zakładał wyjazdy studyjne w poszczególnych miastach oraz pracę nad rozwiązaniami w zakresie rozwoju edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa.

W dniach 15-16 lutego odbyło się w Hildesheim spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich  podsumowujące rezultaty projektu oraz zawiązujące ramy dalszej współpracy.

Deklarację gotowości do kontynuowania wspólnej pracy na polu walki z ubóstwem podpisał dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec, dyrektorzy Caritas der Diözese Hildesheim pan Reinhard Kühn i pani Sabine Lessel – Dickschat, dyrektor Arcidiecézní Charitě Praha pan Jaroslav Němec oraz Pani Marion Huber – członkini zarządu Caritas Oberösterreich.