Powrót do wszystkich

Ponad stu uczniów w programie Skrzydła

Ponad stu uczniów w programie Skrzydła
  Ogólne

Dzięki pozyskaniu sponsorów udało się już w tym roku włączyć do programu „Skrzydła” 109 uczniów. To prawie o połowę więcej niż w ubiegłym roku.

Pomoc dla 43 dzieci finansują prywatni sponsorzy. „Skrzydła” dla 50 dzieci finansuje zagraniczny sponsor z USA. 24000,00 przekazała Caritas Polska na pomoc dla 16 dzieci w ramach programu „Skrzydła” i 3 dzieci w ramach programu „Dwa Talenty”.

W ramach programu „Skrzydła” ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku. Znają jego imię i ogólną sytuację rodzinną, zainteresowania i problemy. Wpłacają co miesiąc zadeklarowaną kwotę (zwykle ok. 150 PLN), przekazywaną następnie rodzicom dziecka. Caritas wymaga od rodziców rozliczenia przekazanych pieniędzy fakturami (za żywność, odzież, przybory szkolne i inne wydatki związane z dziećmi), co gwarantuje dobre wykorzystanie funduszy.

Choć polepszyła się sytuacja rodzin wielodzietnych, wzrasta liczba rodzin niepełnych. W przypadku rodzin z niepełnosprawnymi członkami ubóstwo jest niemal normalną ich sytuacją. Po pomoc zgłaszają się też rodziny, w których rodzice mają pracę, jednak z bardzo niskich pensji nie są w stanie utrzymać rodzin. Pandemia mocno dotknęła region Małopolski, gdzie wiele osób żyje z turystyki, a z powodu braku turystów stracili źródło dochodów i dopiero wracają do równowagi lub musieli się przekwalifikować.

Wojna na terenie Ukrainy spowodowała wielką falę uchodźców – głównie matek z dziećmi, z których wiele zostało pozbawionych wszystkiego. Dzieci musiały nie tylko zaadaptować się do sytuacji w obcym kraju, ale nieraz uczyły się równocześnie w dwóch szkołach: zdalnie kontynuowały naukę w szkołach ukraińskich, a stacjonarnie w szkołach polskich. Wyjątkowo trudna jest sytuacja ukraińskich rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością.

W ramach programu Caritas współpracuje głównie ze szkołami z prowadzonego przez siebie Katolickiego Centrum Edukacyjnego. Część dzieci do programu kierują Parafialne Zespoły Caritas oraz placówki Caritas, głównie świetlice środowiskowe (Placówki Wsparcia Dziennego) i Stacje Opieki. Dzieci ukraińskie skierowało do programu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzone przez krakowską Caritas.

Do programu kierowane były dzieci z rodzin o niskich dochodach z występującymi dodatkowo problemami: chorobą lub niepełnosprawnością dziecka, rodzeństwa lub rodzica, samotnym rodzicielstwem spowodowanym śmiercią lub odejściem rodzica, problemami finansowymi (upadłość, utrata źródła utrzymania).

Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom!