Powrót do wszystkich

Zapraszamy odbiorców żywności POPŻ na warsztaty

Zapraszamy odbiorców żywności POPŻ na warsztaty
  Ogólne   Pomoc żywnościowa - Punkt Socjalny

Rozpoczynamy organizację warsztatów dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach tzw. działań towarzyszących. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zdrowo i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te są realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te będą prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Planowane warsztaty w maju:

23.05.2023 od godz. 16 do 20.30: GOPS Rytro, 33-343 Rytro 265: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i zdrowego żywienia.

25.05.2023 od godz. 16.00 do 20.30: MOPS Zakopane, ul. Jagiellońska 7, 34–500 Zakopane: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i niemarnowania żywności.

29.05.2023 od godz. 16.00 do 20.30: MOPS Zakopane, ul. Jagiellońska 7, 34–500 Zakopane: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i zdrowego żywienia.

31.05.2023 od godz. 16 do 20.30: GOPS Laskowa, 34-602 Laskowa 643: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i niemarnowania żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.