Powrót do wszystkich

Zbiorniki na wodę dla parafii Tatwe w Tanzanii

Zbiorniki na wodę dla parafii Tatwe w Tanzanii
  Ogólne

Caritas Archidiecezji Krakowskiej stara się dostrzegać problemy i braki ludzi mieszkających nie tylko na terenie archidiecezji krakowskiej. Stąd też między innymi olbrzymie zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy realizowane głównie przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, a także dla Syrii w postaci wielu konkretnych programów pomocowych koordynowanych przez Caritas Polska.

W okresie przedświątecznym mieliśmy również okazję i przyjemność wesprzeć parafię Świętej Rodziny w Tatwe, w diecezji Musoma w Tanzanii. Od 2013 roku proboszczem tej parafii jest polski misjonarz ks. Krzysztof Dybał. Parafia Tatwe leży nad jeziorem Wiktorii, na pograniczu Tanzanii i Kenii. Ks. Proboszcz z pomocą świeckich katechistów duszpasterzuje na rozległym terenie, na którym znajduje się kościół parafialny i 19 kościołów dojazdowych zwanych tam kigangami.

Parafia boryka się z wieloma problemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. Na terenie parafii nie ma żadnego zakładu pracy, dróg asfaltowych i prądu. Mieszkańcy utrzymują się z pracy na roli uprawiając głównie kukurydzę, proso i maniok. Brak środków do życia nie przeszkadza im jednak w radosnym przeżywaniu swojej wiary i wdzięczności za każdy dzień.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wychodząc naprzeciw zgłoszonym potrzebom, przekazała w grudniu 2023 r. parafii w Tatwe wsparcie w wysokości 2000 USD. Cała kwota została przeznaczona na zakup i instalację nowych zbiorników na wodę opadową – deszczówkę. Zbiorniki zwane w Tanzanii tankami są ogromnym ratunkiem dla parafian oraz jedynym sposobem na zmagazynowanie wody potrzebnej do codziennego użytkowania.

Z całego serca dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, dzięki którym możemy pomagać.