Powrót do wszystkich

Katolickie Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu

W budynku mieści się Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące oraz internat.

Celem placówek edukacyjnych Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Szkoły wspierają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Zadaniem szkół jest też wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Pragnąc nie tylko uczyć, ale i wychowywać aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, szkoła proponuje rodzicom konkretną pomoc i włącza do swojego programu wychowawczego „nauczanie do wartości”. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej i Liceum i obejmować będzie wybrane ponadczasowe wartości, ujęte w trzyletnim cyklu wychowania i nauczania. Będą to: szacunek, uczciwość, szczęście i optymizm, odpowiedzialność i samodyscyplina, przyjaźń, mądrość, odwaga, pokojowość, miłość.