Powrót do wszystkich

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie przy ul. Stelmachów 137 istniejąca od 2016 r. jest szkołą wychowującą uczniów w oparciu o wartości katolickie.

W szkole pracuje doskonale wykształcona kadra pedagogiczna przygotowująca absolwentów, którzy osiągają wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty, a tym samym kontynuują naukę w najlepszych krakowskich liceach.

W szesnastu oddziałach uczy się 384 uczniów. Dbamy o wysoki poziom edukacji oferując bogaty zakres zajęć obowiązkowych (nauka dwóch języków obcych od klasy pierwszej, zwiększona ilość godzin zajęć z różnych przedmiotów) oraz dodatkowych. Staramy się rozwijać uzdolnienia i pasje swoich wychowanków wykorzystując bazę nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Promujemy zdrowy styl życia poprzez organizacje licznych zajęć sportowych oraz wycieczki i wyjazdy turystyczno-rekreacyjne. Prężnie działa szkolny wolontariat, organizując i biorąc udział w akcjach charytatywnych, współpracując z licznymi instytucjami m.in. z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Jako szkoła katolicka uczestniczymy w nabożeństwach religijnych, rekolekcjach, spotkaniach z misjonarzami. W tradycję szkoły wpisała się pielgrzymka do Włoch śladami św. Joanny.

Zwracając się do naszej patronki słowami hymnu: „Ciao Gianna nasza kochana. My wiemy jesteś od Pana. Pamiętaj czuwaj nad nami, rodziną, wychowawcami. (…) Dla dzieci, starszych szacunek. Wskaż życia dobry kierunek” zachęcamy do naśladowania św. Joanny w ich codziennym życiu.