Powrót do wszystkich

Rodzinny Dom Pomocy dla Osób Starszych

Rodzinny Dom Pomocy dla Osób Starszych
Dane kontaktowe placówki:

Z dniem 31.10.2023 r. Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie przy ulicy Źródlanej zakończył działalność . Powodem zamknięcia placówki było zakończenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, powierzonego Caritas do realizacji przez Gminę Miejską Kraków. Dotychczasowi pensjonariusze nie pozostali bez opieki. Wszystkim mieszkańcom Domu zaproponowano skierowania do innych placówek pomocy społecznej.

 

Dom stałego pobytu dla 8 osób starszych, pozostających pod opieką zamieszkującej dom rodziny. Dom funkcjonuje w miarę możliwości na wzór domu rodzinnego.

Działalność Domu finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków.

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/