Powrót do wszystkich

Rodzinny Dom Pomocy dla Osób Starszych

Rodzinny Dom Pomocy dla Osób Starszych
Dane kontaktowe placówki:

Dom stałego pobytu dla 8 osób starszych, pozostających pod opieką zamieszkującej dom rodziny. Dom funkcjonuje w miarę możliwości na wzór domu rodzinnego.

Działalność Domu finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków.

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/