Powrót do wszystkich

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego w Tenczynku powstała w styczniu 2006 roku. Ma charakter opiekuńczy i wychowawczy. Placówka zapewnia pomoc w nauce, ciepły posiłek, pomoc w sytuacjach kryzysowych, organizuje zajęcia i zabawy. W czasie wakacji i ferii organizuje wyjazdy edukacyjne i rozrywkowe.
Poprzez te lata rozwinęły się różnego rodzaje sekcje zainteresowań jak np. sportowa, warsztaty twórcze, kącik czytelniczy, koło mody czy zajęcia kulinarne. W ten sposób placówka przyczynia się do rozwoju zainteresowań. Poświęcając dzieciom czas w kołach zainteresowań, możemy dostrzec ich możliwości i uzdolnienia.

Poprzez nagrody i pochwały wzmacniamy pozytywne cechy dzieci, co ułatwia funkcjonowanie społeczne. Poprzez pogadanki mobilizujemy wychowanków do nauki, samokształcenia, walki z nudą i agresywnym zachowaniem. Zapraszając na liczne spotkania w gronie ciekawych ludzi, obchodzenie wspólnych świąt i urodzin, zapraszanie teatrzyków, wyjazdy na różne wycieczki, przyczyniamy się do właściwego rozwoju osobowości, kultywowania tradycji czy poznania bogactwa kulturalnego.

Miejsce to stało się dla wielu dzieci bardzo ważne, pozwalając czuć się dzieciom jak w domu.
Placówka finansowana jest z budżetu Gminy Krzeszowice i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

http://www.gminakrzeszowice.pl