Powrót do wszystkich

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób cierpiących na choroby otępienne, szczególnie na Chorobę Alzheimera. W naszym Domu oferujemy terapię, opiekę i pomoc niezbędną do podtrzymania prawidłowego funkcjonowania osób chorych w ich środowisku rodzinnym i społecznym.

Działalność nasza adresowana jest do osób znajdujących się w początkowych lub średnich stadiach zaawansowania chorób otępiennych, a jej celem jest przeciwdziałanie rozwojowi choroby, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, podtrzymywanie relacji i integracja ze środowiskiem rodzinnym i społecznym oraz pomoc rodzinom w opiece nad chorymi i zrozumieniu specyfiki chorób zaburzeń pamięci.
Przede wszystkim oferujemy uczestnikom przyjazne miejsce, w którym będą mogli miło i bezpiecznie spędzić czas i oderwać się od codziennych trosk związanych z chorobą.

Dom czynny jest dla uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00.

Skierowania do placówki odbywają się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym przez Gminę Miejską Kraków i finansowanym ze środków budżetu państwa.

krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/