Powrót do wszystkich

III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych
  Ogólne

W niedzielę 23 lipca będzie obchodzony po raz trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat Ojciec Święty wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”. W swoim orędziu papież Franciszek pisze m.in.:

„Duch Święty błogosławi i towarzyszy każdemu owocnemu spotkaniu między różnymi pokoleniami, między dziadkami a wnukami, między młodymi a osobami starszymi. Bóg pragnie bowiem, aby tak jak Maryja z Elżbietą, młodzi radowali serca starszych i czerpali mądrość z ich doświadczeń życiowych. Ale przede wszystkim Pan pragnie, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samym sobie, abyśmy nie spychali ich na margines życia, co niestety zdarza się dziś nazbyt często.”

W tym roku Dzień Dziadków i Osób Starszych przypada w przeddzień 38. Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie. Podkreślając, jak ważne są relacje międzypokoleniowe, papież pisze:

„Przyjaźń osoby starszej pomaga młodemu człowiekowi nie sprowadzać życia do teraźniejszości i pamiętać, że nie wszystko zależy od jego zdolności. Z kolei dla osób starszych obecność osoby młodej otwiera nadzieję, że to, co przeżyli, nie zostanie utracone, a ich marzenia zostaną zrealizowane”.

 

Prowadząc placówki stałego i dziennego pobytu dla osób starszych oraz stacje opieki, których pracownicy pomagają osobom starszym i chorym, staramy się, by kontaktu seniorów z młodymi było jak najwięcej. Pomagają nam w tym wspaniali wolontariusze: młodzi ze Szkolnych Kół Caritas, studenci i wszyscy chętni.

Przykładem takich działań mogą być niedawne integracyjne warsztaty kulinarne, prowadzone przez pracowników i beneficjentów Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom dla uczestników zajęć Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” w Brzegach. Starsi i młodsi wspólnie przygotowywali regionalne potrawy naszych sąsiadów oraz śpiewali polskie piosenki.

Prowadzony przez Caritas Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – Klub Samopomocy w Krakowie od lat współpracuje ze studentami z Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy prowadzą prelekcje oraz zajęcia dla seniorów.

Ośrodki wsparcia dziennego to forma pomocy, której zadaniem jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów. Caritas prowadzi je od 2006 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera również odwiedzają młodzi  wolontariusze, np. ze SP nr 49. Cieszymy się że młode pokolenie podtrzymuje tradycje wolontariatu i dzieli się swoim entuzjazmem z seniorami.

 

Informacje o wszystkich ośrodkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla seniorów można znaleźć TUTAJ.