Powrót do wszystkich

Pracownicy Caritas Zator na konferencji w Bańskiej Bystrzycy

Pracownicy Caritas Zator na konferencji w Bańskiej Bystrzycy
  Akcje

15.06.2023 r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyła się konferencja zamykająca projekt pod nazwą „Ośrodki pomocy społecznej jako narzędzie wielopoziomowego partnerstwa w świadczeniu opieki długoterminowej na poziomie społeczności na Słowacji”. Przedstawiciele władz lokalnych Samorządu Bańskobystrzyckiego zaprosili Caritas Archidiecezji Krakowskiej do udziału w tejże konferencji. Z ramienia Caritas swoje wystąpienie mieli ks. Rafał Buzała- sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zatorze oraz Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zatorze p. Katarzyna Niesyto.

Podczas konferencji zostały przedstawione metodologiczne aspekty wyboru gminy do tworzenia ośrodków zintegrowanej społecznej opieki zdrowotnej. W panelu dyskusyjnym różni eksperci omawiali problemy w dostępności usług społecznych i medycznych. Swoje wystąpienie mieli również seniorzy, którzy bezpośrednio brali udział w projekcie z bransoletkami dla osób starszych lub w trudnej sytuacji. Mówili o swoich obawach, ale również w jaki sposób ten projekt pomógł im w codziennym funkcjonowaniu.

Nasza delegacja prezentowała podczas swojego referatu pewien wycinek funkcjonowania naszych ośrodków. Ks. Rafał Buzała zarysował specyfikę działań Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz przybliżył jaki charakter mają poszczególne jednostki funkcjonujące w obszarze pomocy społecznej, jakie świadczone są usługi dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Ogólny obraz służby Caritas Archidiecezji Krakowskiej został uszczegółowiony referatem i prezentacją działań podejmowanych przez DPS w Zatorze.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie i mamy nadzieję na dalszą współpracę ze strony władz samorządowych w Bańskiej Bystrzycy. Szczególne podziękowania za opiekę nad naszą delegacją ślemy do: Jan Michalsky, Pavel Cervienka, Milan Zboril.

Katarzyna Niesyto