Powrót do wszystkich

Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta

Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny to miejsce dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, którzy potrzebują opieki, rehabilitacji i regeneracji. Mieszkańcy mogą liczyć tutaj na stały nadzór pielęgniarek i opiekunów medycznych w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Doświadczona kadra pracowników stara się znaleźć dla każdego podopiecznego taki plan opieki, który pozwoli na utrzymanie jak najlepszej kondycji osób sprawnych ruchowo i osób niepełnosprawnych. Wszystko to w komfortowych warunkach i w spokojnej okolicy w położeniu blisko Jeziora Mucharskiego, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic.

 

Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny serdecznie zaprasza:

na pobyty długoterminowe:

– osoby starsze, wymagające całodobowej opieki pielęgniarskiej,

– osoby starsze samotne, nie wymagające opieki pielęgnacyjnej,

– osoby z niepełnosprawnością,

na pobyty czasowe:

– osoby wymagające opieki w trakcie tymczasowej nieobecności rodziny,

– osoby, które są po leczeniu szpitalnym lub po zabiegach operacyjnych,

– osoby, które przeszły COVID-19,

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków, w których w turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON:

– Organizator – wpis nr OR/12/0024/22 ważny do 19.11.2025 roku;

– Ośrodek – wpis nr OD/12/0007/21 ważny do dnia 17.02.2024 r.

Oferujemy:

– przyjazną i domową atmosferę,

– profesjonalną opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą,

– budynek z windą, bez barier architektonicznych,

– zakwaterowanie w 1-, i 2- osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,

– domowe i smaczne posiłki, przygotowywane we własnej kuchni, z uwzględnieniem diety zgodnie z zaleceniami lekarza,

– wspólne i uroczyste obchodzenie wszystkich świąt,

– rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia uczestnika (3 zabiegi dziennie): fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, masaże,

– opiekę duszpasterską.

 

Cennik Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnego:

3 700 zł – miesięczny pobyt w pokoju dwuosobowym,

4 800 zł – miesięczny pobyt w pokoju jednoosobowym,

Pobyt czasowy – 170 zł doba w pokoju dwuosobowym oraz 220 zł w pokoju jednoosobowym.

 

Ze względu na stan zdrowia oraz bezpieczeństwo własne i współmieszkańców, do zamieszkania w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnym nie kwalifikuje się osób:

1. wymagających reżimu szpitalnego,

2. wymagających szczególnej opieki medycznej lub stałej opieki osoby drugiej,

3. z rozpoznaną chorobą:

– nowotworową,

– psychiczną,

– Alzheimera,

– uzależnienia od alkoholu, środków odurzających.

 

Procedura przyjęcia do Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnego:

– pobranie formularzy dokumentacji medycznej (Skala Barthel i Wstępna Ocena Pacjenta)

Pobierz: DWR_Zembrzyce Wstepna_Ocena_Pacjenta

Pobierz: DWR_Zembrzyce_Skala_Barthel

– wypełnienie dokumentacji przez lekarza prowadzącego (rodzinnego),

– przesłanie dokumentacji medycznej pocztą na adres: Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny im. Św. Brata Alberta 34-210 Zembrzyce 433 lub drogą mailową dwr.zembrzyce@caritas.pl

– przeprowadzenie rozmowy wstępnej,

– ustalenie terminu pobytu,

– zapoznanie się z Regulaminem Przyjęć, poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać.

DWR_Zembrzyce_Regulamin_Przyjec

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI POBYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH LUB CZASOWYCH!