Powrót do wszystkich

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym powołano w 1998 r., a w 2001 r. została połączona z Fundacją Wspierania Centrum Rehabilitacji Ruchowej w Stróżach. W 2023 roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej weszła w skład Rady Fundatorów. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach FPON prowadzone i realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. ojca Pio

Przedmiot działalności centrum to: prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych prewencji rentowej ZUS (turnusy około 100 osobowe), stacjonarnego oddziału rehabilitacyjnego, zakładu  rehabilitacji  leczniczej wraz z rehabilitacją ambulatoryjną (70 dzieci) organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją leczniczą.

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Celem działalności WTZ jest rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób z niepełnosprawnością. W chwili obecnej z zajęć korzysta 42 uczestników zgrupowanych w 8 pracowniach.

3. Przedszkole Integracyjne

Głównym celem funkcjonowania placówki jest prowadzenie wychowania przedszkolnego integrującego  15 dzieci z  niepełnosprawnościami z ich  77 pełnosprawnymi rówieśnikami.

4. Hospicjum im. Chrystusa Króla

FPON świadczy opiekę paliatywną w ramach: hospicjum stacjonarnego (31 pacjentów), hospicjum domowego dla dorosłych (12 osób) oraz hospicjum domowego dla dzieci (20 małych pacjentów).

5. Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

W ramach placówki w warunkach szpitalnych poddanych kompleksowej rehabilitacji jest 37 pacjentów.

6. Zakład Aktywności Zawodowej im. M. B. Fatimskiej

Placówka zapewnia kompleksową rehabilitację społeczno – zawodową zatrudniając 60 osób z niepełnosprawnościami w 6 pracowniach.

7. Ośrodek Hipoterapii i Dogoterapii

W Ośrodku prowadzona jest nauka jazdy konnej a także hipoterapia i dogoterapia będące formą rehabilitacji.

Numer konta Fundacji: BSK I o/Nowy Sącz 43 1050 1722 1000 0012 0317 9021

 

Działalność FPON finansowana jest ze środków: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, NFZ, ZUS, PFRON, Województwa Małopolskiego, Powiatu Nowosądeckiego.