Powrót do wszystkich

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność końcem czerwca 2001 r. Przeznaczony jest dla 35 dorosłych osób niepełnosprawnych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Krzeszowice oraz wspomaganie uczestników w nabywaniu i podtrzymywaniu różnorodnych umiejętności i sprawności niezbędnych w życiu codziennym. Osoby te, z powodu choroby, mają trudności w kształtowaniu swoich postaw i stosunków z otoczeniem, dlatego też wymagają wszechstronnego oddziaływania psychoterapeutycznego i rehabilitacyjnego.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne obejmuje trening umiejętności i samoobsługi oraz zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania wolnego czasu. Ważnym elementem życia codziennego osób niepełnosprawnych staje się szeroko pojęta integracja ze społeczeństwem oraz normalizacja życia.
Wszystkie działania poprzedzone zostały dokładnym rozeznaniem potrzeb i możliwości podopiecznych, w porozumieniu z rodzinami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Krzeszowice, finansowane ze środków budżetu państwa.